Kamus

Kereta Api Dalam Bahasa Arab

Kereta Api Dalam Bahasa Arab

Kereta Api Dalam Bahasa Arab – Kereta api (secara harfiah, “kereta api”) adalah istilah umum dalam Bahasa Indonesia untuk bus dan transportasi umum lainnya. Dalam bahasa Arab, kata kereta api juga mengacu pada kereta api yang berjalan di rel sebagai lawan dari perahu yang menggunakan sungai atau laut.  Kata Arab …

Read More »

Kamus-Kamus Bahasa Arab – Indonesia

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. Biasanya hal ini …

Read More »

Terjemahan Online Bahasa Indonesia Ke Bahasa Arab

Abad ini hampir semua pekerjaan dilakukan secara online, begitu pula pembelajaran sudah meramban ke tekhnologi internet, yang mana memudahkan kita dalam melakukan segala hal, termasuk belajar secara online. Salah satu pembelajaran yang bisa dilakukan adalah menterjemahkan bahasa indonesia kebahasa lainnya misalnya bahasa arab, bahas ingris, bahasa jepang dan bahasa – …

Read More »