Cintailah Bahasa Arab!

Berkata Ibnu Manzhur (711H) dalam kitab beliau yang terkenal lisaanul-‘arab di dalam muqaddimahnya sebagai berikut : فإن الله سبحانه قد كرَّم الإنسان وفضله بالنطق على سائر الحيوان ، وشرَّف هذا …

Pentingnya Belajar Bahasa Arab

Berikut ini adalah potongan ceramah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdulaziz Al-Khudhairi -hafizhahullahu ta’ala-, beliau adalah seorang dosen Al-Quran di Kuliyyatul Mu’allimiin di Riyadh (kalau di Indenosia sejenis IKIP). …

Kata-Kata Serapan Dari Bahasa Arab

Siapa yang membaca sejarah masuknya Islam, akan faham bagaimana Islam pertama dibawa ke Indonesia, dan berpindahnya penduduk pribumi dari agama Hindu dan Animisme menjadi pemeluk Islam. Islam menurut beberapa teori …

Metode Belajar Bahasa Arab

Metode Belajar Bahasa Arab – Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ta’ala, shalawat dan salam kami haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa …

Kenapa Belajar Bahasa Arab?

Segala puji bagi Allah ta’ala, shalawat dan salam kepada uswah dan penunjuk hidayah kita Muhammad, dan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqamah di atas ajarannya hingga hari Kiamat nanti, …